Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova Hpv
Informatická výchova Infv
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovná výchova Prv
Pracovné vyučovanie PRC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova Rgzvv
Rozvíjanie komunikačných schopností Rks
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv Zvazmp

© aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Trebeľovce
    Základná škola Trebeľovce 21
  • 047/4398736

Fotogaléria